Dagboken fra radiolivet

Kan du flaggreglene?

Mai står for døren. Sørg for at du kan flaggreglene. Du blir travel ved flaggstangen denne måneden.
Reglene er hentet fra flaggregler.no og gjengitt i programmet «HC og Andrea» på NRK P1.

Norske flaggregler

Hovedregelen er at flagget skal heises ved soloppgang, og fires ned ved solnedgang. I løpet av året har vi i Norge et varierende antall timer med dagslys, og derfor har man delt opp flaggtider i to ulike kategorier.

Kan du flaggreglene?

Sommerhalvåret

Om sommeren står solen opp tidlig, og går ned sent. Derfor skal flagget i perioden 1. mars – 31. oktober ikke heises før klokken 08, og ikke fires ned senere enn klokken 21. Selv om det er mørkt klokken 08 i denne perioden, kan man heise flagget klokken 08. Dersom solen går ned før 21, må man derimot fire flagget før klokken 21. Flagget kan altså heises mens det er mørkt, men aldri fires når det er mørkt. Når på døgnet solen går opp og ned, står ofte på baksiden av aviser som Aftenposten og Bergens Tidende. En stor forskjell mellom flagg og vimpler, er at vimpler kan flagge også om natten.

Vinterhalvåret

For vinterhalvåret gjelder andre flaggtider enn i sommerhalvåret. I perioden 1. november – 28. februar (29. februar ved skuddår) skal flagget ikke heises før klokken 09, og fires ned ved solnedgang, dog aldri senere enn klokken 21. For Nord-Norge (Nordland, Troms, Finnmark, Svalbard og Jan Mayen) gjelder egne regler: Om vinteren skal ikke flagget heises før klokken 10, og ikke fires senere enn klokken 15.

Kan du flaggreglene?

 • Man skal behandle et flagg med respekt
 • Et flagg skal aldri berøre bakken
 • Privatpersoner skal flagge med handelsflagget, mens staten skal flagge med statsflagget som har splitt og tunge
 • Flaggets lengde skal være 1/3 av lengden av flaggstangen når flaggstang står på bakke
 • Flagg som står vannrett, eller fra bygning skal være 1/2 av lengden av stangens lengde
 • Ved flaggheising skal man ikke heise to flagg på samme flaggstang
 • Dersom et flagg brukes til dekorasjon, skal det henge fritt, og ikke spikres eller kunne tråkkes på
 • Et ødelagt eller slitt  flagg skal enten brennes eller sprettes opp slik at fargene skilles fra hverandre
 • Flaggets proporsjoner: Lengde: 6-1-2-1-12 med henholdsvis rød, hvit, blå, hvit og rød farge. Høyde: 6-1-2-1-6 med henholdsvis rød, hvit, blå, hvit og rød farge
 • Flaggets farger skal være norsk rød (pantone 200) og norsk blå (pantone 281).

Lov om Norges Flag

Koffardi er et begrep fra skipsfarten. Et skip i koffardi er et handelsfartøy, i motsetning til krigsskip.

 1. Norges Koffardiflag skal være et høirødt, med et mørkeblaat, og af en hvid Kant indfattet Kors, i fire retvinklede Firkanter afdelt Flag, hvis Bredde skal forholde sig til dets Længde som 16 til 22. De tvende, Flagstangen eller Gaffelen, naar Flaget heises fra Mesanen, nærmeste Firkanter skulle være Kvadrater og hver af dem indtage 6/16 af Flagets Bredde og 6/22 af dets Længde, hvorimod de tvende yderste Firkanter ved en lige Bredde skulle indtage 12/22 af Flagets Længde. Bredden af det blaa Kors skal udgjøre 2/16 af Flagets Bredde eller 2/22 af dets Længde og Bredden af den hvide Kant 1/16 af Flagets Bredde eller 1/22 af dets Længde.
 2. Det i § 1 bestemte Flag skal benyttes paa Handelsfartøier, naar de i udenlandsk Havn ønsker at erholde Beskyttelse og Bistand af Gesandtskaber, Konsuler eller Handelsagenter. Paa Statens offentlige Bygninger, Post- og Toldfartøier benyttes samme Flag med Split og Tunge, dog saaledes, at i Postflagets og Toldflagets Midte anbringes et hvidt Felt, hvori Ordene « Post » eller « Told » med Krone over.
 3. Denne Lov træder i Kraft et Aar efter den Dag, den er indrykket i Lovtidenden.

Offisielle flaggdager:

 1. 1. januar 1. nyttårsdag
 2. 21. januar H.K.H. Prinsesse Ingrid Alexandras fødselsdag
 3. 6. februar Samefolkets dag
 4. 21. februar H.M. Kong Harald Vs fødselsdag
 5. 1. mai Offentlig høytidsdag
 6. 8. mai Frigjøringsdagen 1945
 7. 17. mai Grunnlovsdagen
 8. 7. juni Unionsoppløsningen 1905
 9. 4. juli H.M. Dronning Sonjas fødselsdag
 10. 20. juli H.K.H. Kronprins Haakon Magnus’ fødselsdag
 11. 29. juli Olsokdagen
 12. 19. august H.K.H. Kronprinsesse Mette-Marits fødselsdag
 13. 25. desember 1. juledag
 14. Bevegelig 1. påskedag
 15. Bevegelig 1. pinsedag
 16. Bevegelig Dagen for Stortingsvalg

I BÅT:
Du kan straffes med fengsel

Om du fører et annet lands nasjonalflagg på et norsk fartøy er det direkte straffbart.

– Om du på spøk heiser et svensk flagg på en norsk båt, er det straffbart etter norsk straffelov. Man tuller ikke med nasjonalitet, sier Kjelsrud.

Slik lyder nemlig den glemte paragrafen 423 i Straffeloven:

«§ 423. Fører av skip som uberettiget fører et norsk flagg eller annet norsk nasjonalitetsmerke, eller i norsk farvann fører noe flagg eller nasjonalitetsmerke som han ikke er berettiget til, straffes med bøter eller med fengsel inntil 1 år.»

Det anbefales at båtfolk i havn følger regler for flagging på land. Båt underveis kan/skal føre nasjonalitetsmerke også om natten.

Nå kan du flaggreglene!

Bor på Kjøkøy og i radioen din. Glad radiogutt med 2 barn og verdens beste kjæreste. Elbil-sjåfør, båtvant og glad i å være på kjøkkenet. Nysgjerrig og passe sosial. Ta meg til havet - der trives jeg best.