--- bilkjøring i en blåhvals blodårer Arkiver - HC
  • Kan man kjøre bil i en blåhvals blodårer - whale's tail sticking out of the ocean during day
    Dagboken fra radiolivet

    Bilkjøring i en blåhvals blodårer?

    Den tredje søndagen i februar er "hvaldagen". Det ble bestemt på Maui, Hawaii på 1980-tallet. På mandag snakket vi selvfølgelig om hvaler i Hverdagsfesten vår på NRK P1. Vi lærte at hvalene opprinnelig var landdyr som gikk til havs, at de er pattedyr og ikke kan drikke saltvannet i havet. Du kan høre det alt sammen i "HC og Andrea", hvis du vil. Vi kom også inn på hvor store de er, og at blåhvalen kan bli 150-200 tonn tung og være over 30 meter lang. Men, hva med bilkjøring i en blåhvals blodårer?